LDL cholesterol je jednou z hlavných príčin infarktu myokardu

Vysoká hladina LDL cholesterolu sa vyskytuje u ľudí bez ohľadu na ich hmotnosť, výšku, pohlavie či pohybovú aktivitu.

LDL-C

14 000

Za rok dostane na Slovensku infarkt myokardu približne 14 000 ľudí.

45 ‑ 64

Až 40 % z tých, ktorých prekvapí infarkt myokardu sú vo veku 45 ‑ 64 rokov.

Čo zvyšuje Riziko infarktu myokardu?

LDL-C

Vysoký LDL cholesterol

Akú výšku LDL mám mať?
Fajčenie

Fajčenie

Vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak

Diabetes

Diabetes

Nedostatok pohybu

Nedostatok pohybu

Obezita

Obezita

Čo je infarkt myokardu?

Infarkt vzniká náhlym prerušením zásobovania srdca krvou. Bez tohto prísunu sa môžu srdcové svaly poškodiť a môžu začať odumierať. Bez liečby dôjde k nezvratnému poškodeniu srdcového svalu. Ak je takto poškodená veľká časť srdca, srdce prestane biť (známe ako zástava srdca), čo má za následok smrť.
Hlavná príčina infarktu myokardu je ischemická choroba srdca (ICHS).

infarkt myokardu

Čo je ischemická choroba srdca?

Ischemická choroba srdca (ICHS) je zvyčajne spôsobená hromadením tukových usadenín v stenách tepien, ktoré zásobujú srdce (koronárne tepny).

Nahromadenie tukových usadenín spôsobuje, že tepny sa zužujú, čím sa obmedzuje prietok krvi do srdcového svalu. Tento proces sa nazýva ateroskleróza.

Ateroskleróza
Prekonanie

Prekonali ste infarkt myokardu?
Z pohľadu kardiovaskulárneho rizika patríte do skupiny ľudí s veľmi vysokým rizikom.

Na čo sa zamerať po infarkte myokardu

Referencie:

  1. Frank L J Visseren, et al., ESC Scientific Document Group, 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical societies. With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC), European Heart Journal, Volume 42, Issue 34, September 7, 2021, Pages 3227‑3337, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484
  2. Heart attack [Internet]. nhs.uk. [cited June 29, 2022]. Available from: https://www.nhs.uk/conditions/heart-attack/
  3. Zdravotnicka rocenka Slovenskej republiky 2020 [Internet]. Nczisk.sk. [cited June 29, 2022]. Available from: https://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2020/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_republiky_2020.pdf
  4. Ference B, Ginsberg H, Graham I, et al. Low‑density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J. Published online April 24, 2017.
  5. Baptist Health South Florida. Top misconceptions about high cholesterol. Accessed October 2019. https://baptisthealth.net/baptist-health-news/top-misconceptions-about-high-cholesterol/
  6. American Heart Association. HDL (good), LDL (bad) cholesterol and triglycerides. Accessed September 2020. https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/hdl-good-ldl-bad-cholesterol-and-triglycerides
  7. British Heart Foundation. Heart attack. Accessed October 2019. https://www.bhf.org.uk/informationsupport/conditions/heart-attack