Vysoký LDL cholesterol a jeho riziká

icon

Čo je cholesterol

Cholesterol je tuková látka nachádzajúca sa v každej bunke tela, kde v zdravom množstve pomáha s produkciou hormónov, vitamínu D a kyselín zúčastňujúcich sa na trávení. Poznáme dva základné typy cholesterolu:
HDL-C, často nazývaný ako dobrý cholesterol
LDL‑C, často nazývaný ako zlý cholesterol

Cieva s LDL-C
Ateroskleróza

LDL cholesterol je škodlivý, ak ho je v obehu veľa. Nadbytočný LDL cholesterol sa ukladá v stenách ciev, čo vedie k vážnym zdravotným problémom.

Čo spôsobuje vysoký LDL cholesterol?

Nadbytok LDL‑C a triglyceridov môže spôsobiť ich hromadenie v stenách tepien, čím sa vytvorí tzv. plak. Tepny sa takto zužujú, čím sa obmedzuje množstvo krvi, ktoré nimi môže pretekať. Ak sa plak naruší, poškodená tepna môže začať krvácať, čo spôsobí vznik krvných zrazenín, ktoré sa dostanú do rôznych častí tela.

Keď sa zrazenina vytvorí v koronárnych artériách (srdcové cievy), ktoré zásobujú srdce krvou, môže to prerušiť prísun kyslíka, ktorý srdcový sval potrebuje na prežitie. To spôsobí infarkt myokardu.

Vplyv LDL-C

Ako sa prejavuje vysoký LDL‑C (zlý cholesterol)

Vysoká hladina LDL‑C je zvyčajne asymptomatická, čo znamená, že vo väčšine prípadov nebudete mať žiadne prejavy, keď sa hladina LDL‑C zvýši . Môže sa vyskytnúť u ľudí bez ohľadu na hmotnosť, výšku, u mužov alebo žien; neexistuje žiadna „typická“ osoba s vysokým LDL‑C.

LDL-C

VEDELI STE?

Vysoký LDL‑C je jeden z hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych úmrtí. Čím dlhšie zostane váš cholesterol vysoký, tým väčšia je pravdepodobnosť, že dostanete srdcový infarkt alebo mozgovú príhodu.

Zníženie LDL‑C na odporúčanú úroveň a jeho udržanie na tejto úrovni patrí medzi najdôležitejšie kroky, ktoré môžete podniknúť na zníženie rizika závažných kardiovaskulárnych ochorení.

LDL-C
Prekonanie

Máte vyššiu hladinu LDL cholesterolu, než je odporúčané? Porozprávajte sa so svojím lekárom o tom, ako ju znížiť a udržať v odporúčaných hodnotách.

Na čo sa zamerať po infarkte myokardu

Referencie:

  1. Frank L J Visseren, et al., ESC Scientific Document Group, 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical societies. With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC), European Heart Journal, Volume 42, Issue 34, September 7, 2021, Pages 3227‑3337, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484
  2. Heart attack [Internet]. nhs.uk. [cited June 29, 2022]. Available from: https://www.nhs.uk/conditions/heart-attack/
  3. Zdravotnicka rocenka Slovenskej republiky 2020 [Internet]. Nczisk.sk. [cited June 29, 2022]. Available from: https://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2020/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_republiky_2020.pdf
  4. Ference B, Ginsberg H, Graham I, et al. Low‑density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J. Published online April 24, 2017.
  5. Baptist Health South Florida. Top misconceptions about high cholesterol. Accessed October 2019. https://baptisthealth.net/baptist-health-news/top-misconceptions-about-high-cholesterol/
  6. American Heart Association. HDL (good), LDL (bad) cholesterol and triglycerides. Accessed September 2020. https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/hdl-good-ldl-bad-cholesterol-and-triglycerides
  7. British Heart Foundation. Heart attack. Accessed October 2019. https://www.bhf.org.uk/informationsupport/conditions/heart-attack