Aká je optimálna hladina LDL cholesterolu?

icon
LDL-C

Optimálna hladina LDL cholesterolu sa líši podľa toho, do akej skupiny kardiovaskulárneho rizika patríte.

Hladiny LDL cholesterolu
Nízke riziko: menej ako 3,0 mmol/L
Stredné riziko: menej ako 2,6 mmol/L
Vysoké riziko: menej ako 1,8 mmol/L
Veľmi vysoké riziko: menej ako 1,4 mmol/L

Konzultujte so svojím lekárom, do ktorej rizikovej skupiny patríte.

Prekonanie

Máte vyššiu hladinu LDL cholesterolu, než je odporúčané? Porozprávajte sa so svojím lekárom o tom, ako ju znížiť a udržať v odporúčaných hodnotách.

Na čo sa zamerať po infarkte myokardu

Referencie:

  1. Frank L J Visseren, et al., ESC Scientific Document Group, 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical societies. With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC), European Heart Journal, Volume 42, Issue 34, September 7, 2021, Pages 3227‑3337, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484
  2. Heart attack [Internet]. nhs.uk. [cited June 29, 2022]. Available from: https://www.nhs.uk/conditions/heart-attack/
  3. Zdravotnicka rocenka Slovenskej republiky 2020 [Internet]. Nczisk.sk. [cited June 29, 2022]. Available from: https://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2020/Zdravotnicka_rocenka_Slovenskej_republiky_2020.pdf
  4. Ference B, Ginsberg H, Graham I, et al. Low‑density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J. Published online April 24, 2017.
  5. Baptist Health South Florida. Top misconceptions about high cholesterol. Accessed October 2019. https://baptisthealth.net/baptist-health-news/top-misconceptions-about-high-cholesterol/
  6. American Heart Association. HDL (good), LDL (bad) cholesterol and triglycerides. Accessed September 2020. https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/hdl-good-ldl-bad-cholesterol-and-triglycerides
  7. British Heart Foundation. Heart attack. Accessed October 2019. https://www.bhf.org.uk/informationsupport/conditions/heart-attack